Kræfter til Kræft

Velkommen!
Om Kræfter til Kræft
Foreningens formål
Vedtægter
Regnskaber
Bestyrelsen
Donationer og projekter
Donationer
Projekter
Medlemsskab
Kontingent
Gave
Hjælper til foreningen
Aktiviteter
Kalender
Nyhedsbreve
Nyttige links


Velkommen til
Kræfter til Kræft


140807_141021_0.jpg
"Lys<script type="text/javascript">
" Lys derude"
Af Birthe Risgaard Mortensen


Nu er foreningen også kommet på Facebook med en støtteside
takket være John Stærk Hansen.

document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "goFForogle-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-11352781-3");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Kort om Kræfter til Kræft
Foreningen Kræfter til Kræft, der er en selvstændig og uafhængig patient- og støtteforening, blev stiftet den 28. april 1986 på initiativ af patienter fra Århus kommunehospitals Radiumstation - nu Onkologisk Afdeling D.

Foreningen blev dannet, fordi man erfarede et stort behov for, at patienter, pårørende og behandlere kan mødes i et frit forum for at drøfte og løse problemer omkring det at være kræftpatient.

Bestyrelsen 2017/2018
Bestyrelsen konstituerede sig den 28. april 2017, se nærmere under


Bestyrelsen .....

 Sidst opdateret: 19 December,2017